Wrong Harvesting Electromagnet - Red Cadillac And A Black Moustache

lex sarah

Lex sarah betyder Sarahs lag. Denna typ av benämning används ofta som en lagterm inom sjukvården. När ett fall tas upp i rättsliga sammanhang och ett beslut fattas som dessutom blir prejudicerande, blir det till en ny lag, en s k lex. Det finns t ex Lex Maria. Lex Sarah har fått sitt namn från undersköterkan Sarah Wägnert, som rapporterade misshälligheter till media, gällande vanvård på arbetsplatsen. Lagen är alltså till för att pålysa sjukvårdspersonalens skyldighet och ansvar att rapportera missförhållanden.